בשנים האחרונות הוקמו בניינים משותפים בעלי מערכות מורכבות המצריכות טיפול מקצועי.
כיום, ברחבי הארץ ועדי בתים מעדיפים להעניק את הטיפול במערכות אלו בידי גורם מקצועי אשר יתן מענה מהיר לתחזוק השותף של מערכות אלו ושל הבניין.

אנחנו ב-RL, אמונים להעניק לכם שירות אמין, מקצועי ויעיל לתחזוק הבניין שלכם.
RL מונה אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון לתחזוק מיוחד של עבודות ניהול בבנין.

RL, בשביל השקט שלכם.

כי חברת R.L אינה מאמינה בכבילת לקוחות להסכם מחייב.
לכן החודש הראשון מיום כניסת הסכם ההתקשרות בין הצדדים לתוקפו,
מהווה תקופת ניסיון אשר במהלכה לכל צד שמורה הזכות לצד מן ההסכם
בהודעה מראש לפני צד האחר. בתם תקופת הניסיון,
היה ושום צד לא הביע את רצונו לסיים את ההתקשרות ממשיך ההסכם להיות
בתוקף כאשר גם במהלכו שמורה לכל צד הזכות לסיימו בהתראה של 30 ימים מראש.
כי צוות R.L בעל זמינות של 24/7, הכוללת איש טכני כך שכל תקלה ניתנת לפתרון באופן מיידי.